Program national de oncologie medicala

In spitalul Clinic CF Cluj se deruleaza Programul National de Oncologie, in cadrul Compartimentului de Oncologie Medicala atat in regim de spitalizare continua cat si in regim de spitalizare de zi in care se asigura pacientilor servicii medicale de diagnostic, tratament - chimioterapie si monitorizare.