Informatii Internare sau Externare

INFORMATII PRIVIND INTERNAREA PACIENTILOR

Actul de identitate
Biletul de internare semnat de medical specialist din ambulatoriu (in perioada de valabilitate ceruta de dispozitiile CNAS conform Contractului Cadru)
Cardul de sanatate / adeverinta inlocuitoare de la CJAS.
Adeverinta de la locul de munca cu metiunea numarului de zile de concediu medical acordate pe ultimele 12 luni. Calitatea de asigurat va fi verificata la Biroul de Internari / Externari prin accesarea site- ului www.cnas.ro
Daca pacientul NU se regaseste in baza de date conform punctului 4 si nu poate prezenta dovada calitatii de asigurat si cardul national de sanatate, va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA – document prin care pacientul se angajeaza sa prezinte in 24 h dovada calitatii de asigurati sau sa achite cheltuielile de spitalizare.
In cazul in care un pacient asigurat sau neasigurat solicita o interventie medicala care nu se afla pe lista serviciilor medicale spitalicesti decontate de sistemul de asigurari sociale de sanatate, pacientul va semna ANGAJAMENTUL DE PLATA a serviiilor solicitate contra cost.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR
Externarea pacientilor de pe sectie se face la recomandarea medicului curant conform evolutiei starii de sanatate a pacientului:

PROGRAMAREA PENTRU EXTERNARE:
Programarea si comunicarea externarii se va realiza cu cel putin 12 ore inainte de externare . In cazul pacientilor care necesita insotire, apartinatorii sunt anuntati cu minim 48 de ore inainte de externare.

DOCUMENTELE PRIMITE DE PACIENT LA EXTERNARE:
Biletul de externare / scrisoarea medicala in cel purin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie si/sau medical curant specialist din ambulatoriu de specialitate pentru inregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuitatii ingrijirilor, pentru cazurile care necesita o monitorizare continua imediat dupa externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale.
Copia decontului de cheltuieli medicale din perioada spitalizarii.
Copia rezultatului anatomo-patologic (daca nu este inscris in biletul de iesire/scrisoare medicala) pentru pacientii carora li s-a prelevat tesut in scop bioptic. Daca rezultatul anatomopatologic nu este inca disponibil la externare, pacientul va fi informat asupra datei la care acesta va putea fi ridicat.
Certificatul medical, daca acesta a fost solicitat pentru a fi predate la angajator (conform procedurii specifice de completare si eliberare), precum si specificatiile necesare in vederea prelungirii acestuia.
Reteta medicala gratuita, compensata sau simpla dupa caz.
Bilet de trimitere catre alti specialisti sau pentru diverse investigatii paraclinice dupa caz.

INFORMATII PENTRU APARTINATORI
Tarife pentru cazare și masă aparținători 60 ron/zi din care:
Tariful de masă 7 ron/zi.
Tariful de cazare 53 ron/zi hoteliera