Drepturile si Obligatiile Pacientului

Drepturile pacientilor internati in Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca
Conform Legii drepturilor pacientilor nr.46 / 2003:

1. Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statului profesional al furnizorului de servicii de sanatate.
5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului si nerespectãrii recomandãrilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
6. Pacientul are dreptul de a decide dacã mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta. Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.
7. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care safie informata in locul sau.
8. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
9. Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o alta opinie medicala.
10. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
11. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
12. In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
13. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
14. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinicsi la cercetarea stiintifica.
15. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
16. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale.
17. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
18. Pacientul are acces la datele medicale personale.
19. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
20. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
21. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
22. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.


Obligaţiile pacienţilor internaţi în Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca
1. Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului, regulile şi orarul de vizitare.
2.Să nu producă zgomote puternice, de orice natură (incluzând aici şi sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicaţii), şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.
3.Să nu introducă în spital echipamente electronice fără acordul prealabil, scris, al medicului şef de secţie sau al asistentului şef.
4.Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege.
5.Să păstreze curăţenia în spaţiile comune şi saloane.
6. Pe durata spitalizării, să poarte echipamentul dat de spital şi să nu părăsească incinta spitalului în această ţinută.
7.Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa privată şi programul celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical.
8.Să utilizeze cu atenţie şi să nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate în proprietatea altor persoane, dacă este cazul.
9.Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.
10.Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe furnizate de către spital.
11.Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă.
12.Să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a îşi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă.
13.Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul.
14.Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
15.Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
16.Să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale.
17.Sa achite coplata.
18.Să achite contravaloarea serviciilor medicale în cazul în care nu este asigurat în sistemul de asigurări

sociale de sănătate.