Cariera / Anunturi

Anunt concurs TESA - AICI

- referent de specialitate;
- inginer I;
- inginer IA;
- econiomist II;
- muncitor calificat IV

Documente:
Tematica si bibliografie economist II - AICI
Tematica si bibliografie inginer I - AICI
Tematica si bibliografie instalator - AICI
Tematica si bibliografie referent de specialitate III - AICI

Fisa postuli inginer IA - aici

Tematica si bibliografie Inginer IA -aici

Validare dosare post economist II - aici

Rezultat proba scrisa - ECONOMIST II - AICI

Rezultat final - ECONOMIST II - AICI

Rezultat contestatii proba practica pentru ocuparea postuluio vacant de economist II - Serviciul financiar-contabilitat - AICI